Najčítanejšie

Atrakcie Na Trasách

Bieszczadské bežecké trasy

Bieszczadské bežecké trasy

Projekt s finančným príspevkom z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Úloha sa realizuje v rámci partnerstva organizácií a inštitúcií – nadácia Bieg Rzeźnika (Poľsko) a obec Ulič (Slovensko).

biuro@biegrzeznia.pl

www.biegrzeznika.pl