Bieszczadzka Kolejka Leśna – dzisiaj.

Bieszczadzka Kolejka Leśna dzisiaj.

W grudniu 1994 r. kolejka wąskotorowa , będąca od prawie stu lat nieodłącznym elementem bieszczadzkiego krajobrazu, została wyłączona z eksploatacji. Powodem zawieszenia jej pracy w Lasach Państwowych były względy ekonomiczne. Powszechnie uważano, że powrót pociągów na szlaki jest niemożliwy, a ich kursowanie to nieodwracalna przeszłość.

W lipcu 1996 roku, została ustanowiona Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. W skład Rady weszli leśnicy, urzędnicy i działacze społeczni.

Cała kolejowa infrastruktura, wpisana do rejestru zabytków stanowi własność Skarbu Państwa.

Fundacja postawiła sobie za cel ochronę zabytku i utrzymanie w ruchu wąskotorowej kolejki.

Wykorzystując istniejące zasoby oraz potencjał, po niezbędnych remontach i uzyskaniu pozwoleń, 4 lipca 1997 r., w samo południe, na trasę Majdan – Przysłup został odprawiony pierwszy pociąg.

Po stu latach transportu drewna, wysiłkiem Fundacji, kolejka jest stale modernizowana i dostosowywana do przewozów turystycznych, powiększa się również ekspozycja muzealna, a na bieszczadzkich kolejowych szlakach znowu można spotkać parowozy.

Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy, a sama Fundacja nie ma żadnego stałego dofinansowania – kolejkę utrzymuje głównie ze sprzedaży biletów. Dochody przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe, remonty taboru, torowisk i obiektów budowlanych oraz działalność edukacyjną.

Reaktywacja kolejki z przeznaczeniem do przewozów turystycznych to efekt starań licznej grupy  członków Fundacji i sympatyków. Dzisiaj widać, że ten wysiłek i konsekwentnie realizowana strategia mają sens – Bieszczadzka Kolejka Leśna staje się znaczącą atrakcją regionu.

Informacje o Bieszczadzkiej Kolejce Leśnej dotyczące historii, aktualności, rozkładu jazdy, cennika itp. znajdują się na stronie www.kolejka.bieszczady.pl oraz w aplikacji mobilnej „Bieszczadzka Kolejka Leśna” (do pobrania bezpłatnie z Google Play lub App Store).

Przeczytaj też

Podobne artykuły