Regulamin Bieszczadzkich Tras Biegowych

1. Trasa biegowa Cisna – Cisna o długości ok. 11 km jest oznaczona znakami graficznymi w kolorze niebieskim.
2. Trasa biegowa Balnica – Cisna o długości ok. 26 km jest oznaczona znakami graficznymi w kolorze pomarańczowym.
3. Trasa biegowa Cisna – Cisna o długości ok. 47 km jest oznaczona znakami graficznymi w kolorze zielonym.
4. Trasa biegowa Cisna – Cisna o długości ok. 52 km jest oznaczona znakami graficznymi w kolorze czarnym.
5. Korzystanie z tras biegowych odbywa się przy zachowaniu ruchu turystycznego oraz ruchy drogowego. Osoby korzystające z tras biegowych zobowiązane są dostosować swoją aktywność do natężenia ruchu turystycznego oraz ruchu drogowego, tak aby nie naruszyć bezpieczeństwa innych użytkowników.
6. Na trasie biegowej znajdują się naturalne przeszkody, takie jak m.in. korzenie, błoto, czy wiatrołomy.
7. Korzystanie z tras biegowych odbywa się na własną odpowiedzialność. Korzystanie z tras biegowych przez dzieci obywa się na odpowiedzialność ich opiekunów.
8. Fundacja Bieg Rzeźnika nie odpowiadają za zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.
9. Osoby korzystające z tras biegowych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, w szczególności dostosowania swojej aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatów GOPR.
10. Osoby korzystające z tras biegowych zobowiązane są do posiadania sprzętu umożliwiającego wezwanie GOPR.
11. Osobom korzystającym z tras biegowych zabrania się:
1) niszczenia przyrody, w tym drzew, krzewów oraz innych roślin,
2) zaśmiecania terenu,
3) rozpalania ognisku i korzystania z otwartego ognia na terenie trasy biegowej (poza miejscami do tego celu wyznaczonymi),
4) zakłócania spokoju, chwytania lub dokarmiania zwierząt.
12. Zarówno poszczególne odcinki trasy, jak i cała trasa mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych, prac drogowych lub z innych ważnych względów
13. Fundacja Bieg Rzeźnika nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.
14. Każdy użytkownik tras biegowych zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Numer ratunkowy GOPR: 601 100 300