MODRÁ TRASA

TMODRÁ TRASA - 11,5 km Slučka Cisna – Cisna Beh na Jeleni Skok Trasa vedie z Cisnej na Mochnaczku (777 m n. m.), kde na vrchole stojí vyhliadková veža, z ktorej...

Nové bežecké trasy v Bieszczadoch!

Bieszczadské bežecké trasy

Nové bežecké trasy v Bieszczadoch!

Nadšenci behu v Bieszczadoch si už môžu užiť viac ako stoštyridsať kilometrov bežeckých tratí. Trasy vyznačila nadácia Bieg Rzeźnika v rámci projektu Bieszczadské bežecké trasy v poľsko-slovenskom pohraničí a povedú po stopách najobľúbenejších bieszczadských behov: Bieg Rzeźnika, Rzeźniczka, Ultramaraton Bieszczadzki oraz Dychy na Jeleni Skok.

Bežecké trasy v Bieszczadoch!

Bieszczadské bežecké trasy

Lesy Bieszczad

Lesné plody. Jesenný výlet do lesa je možné spojiť so zberom černíc, malín, čučoriedok a predovšetkým húb. Lesy Bieszczad sú preslávené hríbmi smrekovými, suchohríbmi a rýdzikmi. Tie posledné menované možno najčastejšie nájsť pri horských potokoch....

Zobacz

Vyhliadkové miesta

Vyhliadkové miesta. Bieszczady sú predovšetkým nádherné scenérie, a preto miestne orgány, ako sú úrady gmín, poviatové starostvá alebo lesné správy, často na atraktívnych miestach stavajú rozhľadne, terasy alebo vyhliadkové veže. Obrovské plochy lesa, nekonečné horské...

Bieszczady

Pohľad na trasu

Fundacja Bieg Rzeźnika

Bieszczadské bežecké trasy

Projekt Bieszczadské bežecké trasy v poľsko-slovenskom pohraničí predpokladá vytýčenie a označenie 141 km bežeckých trás v gmine Cisna.

Trasy vedú trasami najobľúbenejších bieszczadských behov: Bieg Rzeźnika, Rzeźniczka a Ultramaraton Bieszczadzki.

Projekt s finančným príspevkom z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Úloha sa realizuje v rámci partnerstva organizácií a inštitúcií – nadácia Bieg Rzeźnika (Poľsko) a obec Ulič (Slovensko).