ČIERNA TRASA

TRČIERNA TRASA – 52,5 km Slučka Cisna – Cisna

Trasa Maratónu Bieszczadského

Trasa vedie z centra Cisnej, časťou Wielkej Obwodnice Bieszczadzkej smerom k Dołżyci (asi 1 km), následne cestou „stokówkou“ smerom k Przysłupiu. Po asi 6 km stáča sa vpravo na chodník vedúci na Małe Jasło (1 102 m n. m.). Na vrchole sa trasa stáča doľava na Okrąglik (1 101 m n. m.), po ceste obídeme Duże Jasło (1 153 m n. m.). Na Okrągliku odbočíme doprava smerom na Balnicu. Pred Balnicou pri hraničnom stĺpe č. 49/5 schádza z hraničného pásma smerom na Solinku (asi 27. km) a tiahne sa asi 3 km bieszczadským štrkom smerom do Żubraczeho obchádzajúc masív Hyrlatej. Trasa nedorazí však až do Żubraczeho, ale stočí sa doprava na Berdo (1 041 m n. m.). Z Berda na Hyrlatu (1 103 m n. m.), Rosochu (1 084 n. m.), do Roztok Górnych (asi 40. km). Z Roztok ide po asfalte k priesmyku nad Roztokami (asi 41. km, 801 m n. m.) a znovu zatáča do hraničného pásma, teraz stúpajúc na Okrąglik (1 101 m n. m.). Na Okrągliku sa stáča doľava smerom do Cisnej, kam vedie cez Jasło (1 153 m n. m.), Szczawnik (1 098 m n. m.) a na Małe Jasło (1 102 m n. m.). Koniec trasy sa nachádza blízko štadiónu Orlik v Cisnej.

Pozri tiež

Bežecké trasy v Bieszczadoch