Pravidlá Bieszczadských bežeckých trás

 1. Bežecká trasa Cisna – Cisna, dlhá asi 11,5 km, je označená grafickými značkami modrej farby.
 2. Bežecká trasa Balnica – Cisna, dlhá asi 27,5 km, je označená grafickými značkami zelenej farby.
 3. Bežecká trasa Cisna – Cisna, dlhá asi 49,5 km, je označená grafickými značkami oranžovej farby.
 4. Bežecká trasa Cisna – Cisna, dlhá asi 52,5 km, je označená grafickými značkami čiernej farby.
 5. Využívanie bežeckých trás prebieha pri rešpektovaní turistického ruchu a cestnej premávky. Osoby, ktoré využívajú bežecké trasy sú povinné prispôsobiť svoju aktivitu intenzite turistického ruchu a cestnej premávky, aby neohrozili bezpečnosť ostatných používateľov.
 6. Na bežeckej trase sa nachádzajú prírodné prekážky, ako o. i. korene, blato alebo polámané stromy.
 7. Využívanie bežeckých trás je na vlastnú zodpovednosť. Využívanie bežeckých trás deťmi je na zodpovednosť ich opatrovníkov.
 8. Nadácia Bieg Rzeźnika nezodpovedá za nehody spôsobené v dôsledku stretnutia so zvieratami.
 9. Osoby, ktoré využívajú bežecké trasy sú povinné zachovávať patričnú opatrnosť s cieľom ochrany života a zdravia tak vlastného, ako aj iných osôb, zvlášť prispôsobiť svoje aktivity schopnostiam, aktuálnym poveternostným podmienkam, predpovedi počasia, správam GOPR.
 10. Osoby, ktoré využívajú bežecké trasy sú povinné mať zariadenia umožňujúce kontakt s GOPR.
 11. Osobám, ktoré využívajú bežecké trasy sa zakazuje:
 • ničiť prírodu, vrátane stromov, kríkov a iných rastlín,
 • vyhadzovať odpadky,
 • zakladať oheň a využívať otvorený oheň v priestore bežeckej trasy (okrem miest, ktoré sú na tento účel vyznačené),
 • narušovať pokoj, chytať alebo kŕmiť zvieratá.
 1. Tak jednotlivé úseky trasy, ako aj celá trasa môžu byť časom uzatvorené z dôvodu vykonávania lesných prác, prác na cestách alebo z iných dôležitých dôvodov
 2. Nadácia Bieg Rzeźnika nezodpovedá za akékoľvek nehody a udalosti spôsobené nedodržaním týchto pravidiel a nedodržaním bezpečnostných zásad.
 3. Každý používateľ bežeckých trás je povinný dodržiavať tieto pravidlá.

Číslo tiesňového volania GOPR: 601 100 300