História železničky

Využívanie lesov Bieszczad a preprava dreva si vyžiadali výstavbu železničnej trate. Zámery postaviť trať štandardného rozchodu z Łupkówa smerom do Cisnej sa nerealizovali, a to hlavne kvôli ťažkému terénu a vysokým nákladom. Práve vtedy sa zrodil nápad postaviť úzkorozchodnú trať, s rozchodom koľají 760 mm, z Nowého Łupkówa do Majdanu, k realizácii ktorého došlo v januári 1898 – v nasledujúcich rokoch boli koľaje zavedené hlboko do Bieszczad. Výstavba trate spájajúcej úzkokoľajku so železnicou normálneho rozchodu umožnila prepravu dreva na trhy Uhorska, Rakúska a ďalších európskych krajín.

V roku 1911 prevzali správu železničky Kráľovsko-cisárske rakúske štátne železnice a počas 1. svetovej vojny bola prispôsobená potrebám armády. Slúžila postupne rakúskym a ruským vojskám a počas vojnových udalostí bola vážne poškodená. V neskorších, už povojnových rokoch železničku prevzalo Riaditeľstvo štátnych železníc vo Ľvove.

V rokoch 1939 – 1944 bola intenzívne využívaná správou nemeckých okupačných úradov. Začiatkom 50. rokov 20. storočia železničku prevzali Štátne lesy, ktoré ju prebudovali a urobili generálnu opravu. Do roku 1980 bolo po železničke prepravených takmer 2,5 milióna m³ dreva a asi 315 tisíc ton iného materiálu, poskytovala zamestnanie pre asi 130 ľudí. Koncom roku 1979 boli parné rušne nahradené motorovými.

Odovzdanie do prevádzky úseku – tiahnuceho sa pozdĺž koľají železničky – karpatskej trate Radoszyce – Majdan spôsobilo, že preprava dreva železničkou k hlavnému príjemcovi, akým boli Zakłady Przemysłu Drzewnego v Rzepedźi, sa stala nerentabilná.

Rýchlejšia a lacnejšia doprava autami, ktorá takisto znižovala časovo náročnú prekládku dreva postupne vytláčala jeho prepravu úzkokoľajkou. Železnička strácala význam.

V novembri 1992 boli dopravný systém železničky a vozový park zapísané ako kultúrna hodnota do registra pamiatok a zahrnuté pod ochranu pamiatkarov.

O niekoľko mesiacov neskôr, po likvidácii Strediska lesnej dopravy v Sanoku, bola odovzdaná vedeniu Lesnej správy Cisna. V tom čase boli urobené pokusy o zintenzívnenie turistických ciest.

Žiaľ, z ekonomických dôvodov bola železnička v roku 1994 vyradená z prevádzky.

Przeczytaj też

Podobne artykuły