Zubor

Zubor je najväčší druh vyskytujúci sa v poľských lesoch. Dospelý samec môže dosiahnuť hmotnosť až 800 kg. V Poľsku žije asi 2 000 zubrov, z toho veľká časť v Bieszczadoch.

Tento druh po 2. svetovej vojne prakticky vyhynul, ale vďaka úsiliu poľských lesníkov a prírodovedcov sa ho podarilo prinavrátiť prírode. Stretnutie so zubrom nie je nebezpečné, ale netreba sa k nemu približovať, pretože ak sa vystrašia, môžu sa veľmi rýchlo rozbehnúť a vraziť do neopatrného turistu.

Przeczytaj też

Podobne artykuły